Evosta
Dab Pumps

Máy bơm DAB là loại máy bơm chạy bằng động cơ công nghệ cao, chất lượng và độ tin cậy trên toàn thế giới hơn 30 năm. Từ năm 1975 máy bơm DAB đã được thiết kế và xây dựng máy bơm chạy bằng động cơ trong một kịch bản được xác định rõ: để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng và không chỉ với các sản phẩm chất lượng cao nhất mà còn dịch vụ linh hoạt hiệu quả.