Tuyển dụng

Tập đoàn của chúng tôi gồm những công ty hoạt động trong sản xuất và bán máy bơm nước, động cơ chìm và các thiết bị điện tử áp dụng cho máy bơm. Toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi phát triển xung quanh nước và con người, là một trong những nguồn lực chính cho sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những người có sự chuẩn bị tốt và chuyên nghiệp, những người mà có thể hòa nhập vào đội ngũ của chúng tôi và đóng góp vào sự gia tăng thành quả nhờ sáng kiến ​​của họ và kỹ năng cá nhân. Những người tài năng có thể phát triển các chiến lược của công ty, tôn trọng các giá trị và sứ mệnh của chúng tôi với hiệu suất vượt trội và khả năng tiềm ẩn hiển nhiên.

Chúng tôi đã tổ chức công ty bởi các quy trình, lập bản đồ tất cả các hoạt động trong sơ đồ hữu cơ với một mục tiêu chung: làm cho khách hàng của chúng tôi hài lòng. Tất cả các phòng ban chức năng được tích hợp trong các quy trình: Quảng cáo, Bán hàng, sản xuất, chuỗi cung ứng, nghiên cứu và phát triển, Tài chính, CNTT, nguồn nhân lực, chất lượng.

Nếu bạn là một người năng động, nếu bạn nói tiếng Anh ở mức độ tốt, nếu bạn sẵn sàng đi du lịch khắp thế giới, nếu bạn có năng lực và kỹ năng trong các lĩnh vực mà chúng tôi đang làm và nếu bạn đã sẵn sàng để chấp nhận thử thách ... bạn có thể là người thích hợp với chúng tôi! Xem qua các vị trí tuyển dụng và ứng cử cho mình hoặc đăng ký hồ sơ của bạn vào dữ liệu của chúng tôi.