Giá trị

Giá trị công ty DAB thể hiện sự hòa hợp thành công của truyền thống và đổi mới. Tập đoàn có gần 140 năm kinh nghiệm và đã trải qua hoàn cảnh lịch sử và kinh tế đa dạng. DAB được xây dựng trên một nền tảng mạnh mẽ và vững chắc để đảm bảo sự ổn định của công ty, giúp cho DAB miễn dịch với những rủi ro của thị trường năng động và có những sáng kiến mới về trí tuệ. DAB đã xác định rõ mục tiêu của mình trong lĩnh vực công nghệ nước, đạt được những điều lớn lao mà không bao giờ quên gốc rễ kinh doanh của mình – đó là điều vĩ đại của công ty. Các giá trị riêng biệt của công ty bao gồm: nghiên cứu, phát triển và sáng tạo như các công cụ cho sự tăng trưởng và một quyết tâm để tiếp tục đón nhận những cơ hội mới. Các khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của chúng tôi là một kết quả trực tiếp của những giá trị này kết hợp với các yếu tố như các mối quan hệ hiện có giữa các nguồn nhân lực DAB và cơ hội phát triển nghề nghiệp và cá nhân - nghề nghiệp đáp ứng điều đó làm cho nhân viên nhiệt tình về công việc của họ, môi trường kích thích làm tăng trình độ chuyên môn mà đi vào từng hoạt động đơn lẻ. Sản phẩm cuối cùng chỉ là bước cuối cùng của một quá trình dài, trong đó chất lượng và hiệu quả là phổ biến và dẫn đến sự thành công của sản phẩm. Đây là chiến lược của máy bơm DAB.