Công ty

Được thành lập vào năm 1975 tại Veneto, Máy bơm DAB hoạt động trong lĩnh vực máy bơm nước chạy bằng động cơ được 35 năm và hiện nay được công nhận cả ở Ý và ở các nước khác trên thế giới, DAB là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy bơm. Với năm nhà máy sản xuất tại Ý và nhiều văn phòng đại diện ở châu Âu và các khu vực khác, máy bơm DAB có tầm nhìn đa quốc gia và vẫn giữ được thế mạnh các giá trị của phương châm kinh doanh truyền thống của Ý. Sản phẩm máy bơm DAB đã cung cấp hơn 2.000.000 máy bơm nước chạy bằng motor mỗi năm để cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm có thể đáp ứng ngay cả những yêu cầu cụ thể nhất, đồng thời đảm bảo độ tin cậy cao nhất.