Dịch vụ

DAB hỗ trợ khách hàng trong suốt toàn bộ quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ trước và sau bán hàng. Nhân viên bán hàng và kỹ thuật cung cấp thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu của họ, và đánh giá cẩn thận tính khả thi của việc cài đặt các sản phẩm được chọn. Hỗ trợ khách hàng được cung cấp tại mỗi bước của quá trình bán hàng, bao gồm lựa chọn sản phẩm, lắp đặt và thử nghiệm hiệu suất thực tế của sản phẩm, hỗ trợ và cung cấp nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh sau khi sản phẩm được sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chúng tôi, DAB dựa trên một mạng lưới rộng lớn của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật trên khắp nước Ý. Là một nhà sản xuất và nhà cung cấp máy bơm nước, DAB sẽ trở thành "đối tác" của khách hàng. Bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ liên quan, công ty đã có được và duy trì lòng tin của khách hàng.