Giao diện mới cho DAB: công nghệ uy tín

Sau 38 năm, logo công ty được công nhận trên toàn thế giới, đồng thời nó đã được đổi mới, thiết kế mới, thẳng và tính cách thanh lịch, rõ ràng lấy cảm hứng từ các thiết kế tiên tiến nhất. Ngày nay màu sắc công ty, màu vàng và màu xanh lá cây trông sáng hơn, cho thấy sức mạnh và sức sống mới. Nó không phải là một sự thay đổi đáng kể mà qua thời gian nhận thức thay đổi đi kèm với mong muốn mạnh mẽ đổi mới mặc dù không bao giờ phản bội nguồn gốc và quá khứ của DAB. Yếu tố liên quan đến công nghệ nước vẫn còn, như một tài liệu tham khảo thiết thực : Sự sáng tạo nghệ thuật của công nghệ xử lý nước, trên toàn bộ quang phổ, cho gia đình và thị trường quốc tế, nơi công ty đặt mục tiêu duy trì vai trò của nó như là một nhà dẫn đầu.