Evosta

 

Sản phẩm máy bơm tuần hoàn mới Evosta của DAB thích hợp với mọi không gian. Với Evosta, máy bơm DAB đã hoàn thành hàng loạt phiên bản Evotron đến phiên bản Evoplus. Phiên bản này được thiết kế đặc biệt cho các nhu cầu của hệ thống sưởi ấm và điều chỉnh theo nhu cầu cơ bản. Chủ yếu được hình thành cho các ứng dụng dân cư, với qui mô nhỏ và tính chất đặc thù, là sản phẩm mới nhất của dòng bơm DAB về dòng bơm điện tử. Một sản phẩm duy nhất thay thế cho một loạt các sản phẩm trên thị trường, với áp lực từ 4 – 7 m, có sẵn với các cấu hình kết nối hệ thống khác nhau. Giống như toàn bộ dòng bơm Evo, Evosta cũng có một chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) < 0.23, vì thế nó đã sẵn sàng đưa ra thị trường trong tháng Tám năm 2015, giai đoạn thứ hai trong các qui định về tiết kiệm năng lượng với giới hạn chặt chẽ hơn.