E.sybox

Tại hội chợ ISH mới nhất tại Frankfurt, E.sybox là sản phẩm làm dấy lên sự quan tâm của hầu hết các nhà khai thác trong thế giới của công nghệ xử lý nước. Nó là một sản phẩm có tính sáng tạo, cho cả các chức năng của nó như là một hệ thống đẩy nước tổng hợp và về mẫu mã và E.sybox đã đạt được giải thưởng thiết kế IF. Thành công của nó chắc chắn là do sự làm việc không biết mệt mỏi của bộ phận R & D của công ty, của các nhà quản lý và sự ủng hộ  của khách hàng và các đối tác của DAB. Tuy nhiên, một số công lao cũng thuộc về thông tin liên lạc tốt liên quan đến các sản phẩm từ thiết kế logo của mình với nhân vật gốc đến các video, nơi mà E.sybox đi vào cuộc sống và kết thúc với các video kỹ thuật và hướng dẫn, giải thích một cách dễ dàng để sử dụng sản phẩm mang tính chất cách mạng này.