DAB hướng đến tương lai với trang dự án hiệu quả

Các cổng thông tin “hiệu quả” sẽ mở vào tháng 6 tại trụ sở ANCE ở Padua, đây là dự án thúc đẩy bởi ANCE và Rödl & Partners cung cấp tư vấn kỹ thuật, pháp lý và tài chính miễn phí cho các công ty và cơ quan hành chính liên quan đến các hoạt động thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà. Các chuyên gia tư vấn DAB sẽ tích cực tham gia dự án cùng với các đối tác có uy tín như Cassa di Risparmio del Veneto, BTicino and TFE Ingegneria. Mục đích là để khuyến khích và thúc đẩy việc thực hiện các dự án tái phát triển năng lượng trong các tòa nhà công cộng và tư nhân, cảm ơn đến các thông tin chính xác được cung cấp, với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực này và cảm ơn đến các thông tin sự kiện và các kênh truyền hình đã quảng cáo đặc biệt cho mục đích này. www.cantiere-efficienza.it.