Đào tạo

 

D. TRAINING là cơ sở đào tạo được tạo ra để phát triển và truyền đạt kiến ​​thức của công nghệ máy bơm DAB. Đào tạo nguồn lực có trình độ, đảm bảo giá trị gia tăng trong cơ cấu khách hàng của chúng tôi, cùng nhau phát triển, liên tục hỗ trợ đội ngũ kinh doanh của chúng tôi, gia tăng cơ hội kinh doanh mới, đó là nhiệm vụ của D.Training.

Thành tựu của việc đào tạo trong thế giới máy bơm DAB, đó là  việc giảng dạy có thể được thay đổi để phù hợp với các yêu cầu đa dạng nhất với buổi học, tài liệu tương tác và các doanh nghiệp muốn đến thăm địa điểm sản xuất.

Mục tiêu của khóa học D. Training hướng đến ai?

- Nhân viên nội bộ máy bơm DAB
- Đội ngũ kỹ thuật và nhân viên bán hàng cho các đối tác kinh doanh và khách hàng.
- Sinh viên từ các trường trung học và đại học
- Các nhà bán lẻ
- Những người lắp ráp
- Trung tâm trợ giúp
- Kỹ thuật nhiệt và thiết kế

Xem chi tiết: