Máy bơm trục ngang tự mồi đa tầng cánh

MULTI INOX
MULTI 4 SW